Марката IGOL е регистрирана преди 60 години във Франция, като дванадесет независими производители на смазочни продукти от различни региони на страната се обединяват в нова оригинална структура, специализирана в производството на смазочни продукти. Новообразуваната група IGOL FRANCE започва да развива политика за технологично обновяване на производството и разработване на нови видове висококачествени смазочни продукти за всички сектори на промишлеността. Наименованието IGOL е абревиатура от Industrie Graissage Oils, т.е. масла за индустриално смазване. 

Моторните маслата IGOL покриват и често надвишават изискванията на международните организации API (Американски петролен институт) и ACEA (Асоциация на eвропейските производители на автомобили). Освен това, маслата преминават успешно всички тестове, за което свидетелстват официалните одобрения от водещи производители на автомобили: RENAULT V.I., MERCEDES-BENZ, MAN, VOLVO, IVECO, DAF, SCANIA, VW, BMW.

 

 

От основаването си през 1918 година компаниятa Quaker Chemical поддържа дългосрочни отношения с водещите предприятия за метали в първични форми, металообработка и други предприятия в сферата на тежката промишленост по целия свят.  Днес техните продукти присъстват във всички промишлено развити страни в света. 

Основните индустрии, в които Quaker Chemical работи по целия свят са: автомобилната индустрия, стоманообработването, тежкото оборудване, авиационната и космическата индустрия, производството на тръби и тръбопроводи, производството на лагери. Работи се и в други индустрии, свързани с производството на изделия от метал, които изискват обработка с металорежещи машини, шлифоване, валцоване, формоване, както и свързаните с тях процеси на почистване и предпазване от корозия. Във всички тези дейности Quaker Chemical се стреми да осигури на своите клиенти комбинация от химични продукти, услуги и технически умения, които да им помогнат с намаляване на разходите, подобряване на производителността и за постигане на безопасна работна среда.

МаслаСертификати